Chúng tôi đã hợp tác với Omega để giúp sinh viên nộp đơn vào các trường đại học Hoa Kỳ!

Các chuyên gia đại học tại Omega có thể giúp bạn…

  • Được chấp nhận vào 100 trường đại học hàng đầu
  • Hiểu quy trình tuyển sinh đại học
  • Tối ưu hóa chương trình học trung học của bạn cho đại học
  • Xác định điểm mạnh độc đáo của bạn
  • Xây dựng danh sách trường đại học phù hợp nhất với nhu cầu của bạn
  • Phát triển chiến lược ứng dụng
  • Viết một tuyên bố cá nhân hấp dẫn
  • Xem lại danh sách chấp nhận của bạn và đi đến quyết định cuối cùng

Hãy liên hệ với Sasha @ student-management ngay hôm nay để biết thêm thông tin.

 

Tờ rơi Omega

Để lại bình luận của bạn