Giá SMG Canada có sẵn cho năm 2021/2022

Các Quận SMG Canada chọn lọc vẫn đang chấp nhận các ứng viên cho kỳ nhập học tháng 2021 năm XNUMX.

Giá 2021/22 cho các trường SMG Canada hiện đã có sẵn. Giá này sẽ áp dụng cho tất cả các chương trình bắt đầu sau tháng 2021 năm 2022 và kết thúc vào tháng XNUMX năm XNUMX.

Liên hệ với James để biết thêm thông tin và bảng giá cập nhật!

 

Để lại bình luận của bạn