Kết nối với SMG trên phương tiện truyền thông xã hội

Theo dõi các trang truyền thông xã hội của chúng tôi!

Theo dõi các trang của chúng tôi để xem hình ảnh, câu chuyện, video và lời chứng thực trực tiếp từ các sinh viên SMG trên toàn thế giới! Tìm hiểu về những trải nghiệm tuyệt vời mà họ đang có với SMG!

Bạn có muốn thấy các sinh viên của bạn nổi bật?

Giúp học sinh của bạn chia sẻ kinh nghiệm của họ bằng cách gửi cho chúng tôi hình ảnh của họ trên bất kỳ chương trình SMG nào và chúng có thể được giới thiệu trên các trang truyền thông xã hội của chúng tôi!

Giống như chúng tôi Facebook!

Theo dõi chúng tôi tại Instagram! 

Để lại bình luận của bạn