Tháng 2022 năm 3 Cập nhật XNUMX

BẢN TRÌNH BÀY SMG ST. THOMAS THÊM CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN!

Tiếp cận toàn cầu với một nền giáo dục hàng đầu Hoa Kỳ, chương trình giảng dạy và bằng chứng xác thực.

 

Chương trình trực tuyến STM

Các loại đăng ký:

 • Một khóa học
 • Văn bằng kép
 • Toàn thời gian

Điểm nổi bật:

 • 6 Tín chỉ cho Văn bằng
 • Được công nhận
 • Nhập học
 • Tự nhịp độ
 • Dạy kèm không giới hạn
 • Tư vấn Cao đẳng
 • Các khóa học độc đáo
 • Hỗ trợ của giáo viên

 

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Sasha Brukhnov tại sasha@student-man quản lý.com. Ngoài ra, hãy xem Tài liệu quảng cáo trực tuyến STM.

Để tìm hiểu thêm về Trường St. Thomas More, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

Để lại bình luận của bạn