Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi được dành riêng để cung cấp cho mỗi sinh viên một chương trình trao đổi đáng nhớ và thành công. Nhận biết nhân viên tuyệt vời của chúng tôi!

Tham Gia

Hợp tác với chúng tôi

Hợp tác với chúng tôi

Tham gia mạng lưới các đại lý quốc tế đáng tin cậy của chúng tôi

trao đổi sinh viên tại sân bay

Du học với chúng tôi

Trở thành sinh viên trao đổi SMG ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh hoặc Canada

trường học

Tham gia các trường SMG

Tìm hiểu thêm về việc trở thành trường đối tác với SMG

Trò chuyện WhatsApp