Sê-ri hội thảo trên web của SMG có sẵn trực tuyến

Chúng tôi vui mừng chia sẻ các bản thu từ Chuỗi hội thảo trên web của SMG đã được tổ chức trong 4 tháng qua. Trong các hội thảo trên web này, nhóm tiếp thị của chúng tôi sẽ xem xét chi tiết từng chương trình và trả lời các câu hỏi từ các đối tác đã tham gia sự kiện trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi mời bạn đăng nhập vào EXITS và tìm các bản ghi âm […]

Chương trình Trung học Công lập SMG F-1 Tại Hoa Kỳ vẫn đang Chấp nhận Đơn đăng ký cho các Chương trình bắt đầu từ mùa thu này!

Kiểm tra một số quận nổi bật của chúng tôi bên dưới! Niskayuna School District Niskayuna, New York Với hơn 1300 học sinh có thành tích cao, Niskayuna High School là trường trung học công lập được đánh giá cao nhất. Nó được xếp hạng trong 50 trường hàng đầu ở Bang New York, và nằm trong top 20 cho những giáo viên giỏi nhất trong bang. Quốc tế […]